A-kullen

är född den 16 Februari 2002

S* Limhamn´s T.B. Ascott                      

Hane   SOM n      

S* Limhamn´s T.B. Ascorella 

Hona   SOM n 

S* Limhamn´s T.B. Assilotti 

Hona   SOM n 

 

 

 

Fler bilder på kattungarna

 

 

IC Bandit Charming av Sina Bass

 

 

GIC Tamaya av Iatik

 

 

 

 

ögonspeglad September 2003

Öronmärkt

FIV, FelV, Patella Luxation, neg.

Blodgrupp A

(ögonlyst September 2003)

Öronmärkt

FIV, FelV, Patella Luxation, neg. 

Blodgrupp A