PR/EC S*Gregersboda's Amina

Som n

  

Bilder från utställning i november 2004   Foto: Mai & Gert Dahl

 

 

  

 

  Odd Nydrén ©

©Odd Nydrén

Odd Nydrén ©  Odd Nydrén ©

Bästa ungdjur/junior i Aby & Som rinmgen 2003

Delad 1a i min klubb sydkatten

 

 

Odd Nydrén ©

 

 

  

 

 

   

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 Fader: Beardtramt Nalle Puuh SOM n

Moder: Isleta av Iatik SOM n

 

 

 

Fler foto  //  more pictures